Фирма “КЕНТА”АД разполага със свободни производствени мощности за отдаване под наем.

Цеховете са оборудвани с необходимата инфраструктура за извършване на производствена дейност.