В годините на своето развитие „Кента“ АД е защитила следните видове сертификати и лицензи:

„Кента“ АД  през последните 15 години от 2001 година работи със система за управление на качеството ISO 9001:2008.

Ръководството, в лицето на изпълнителния директор, официално декларира своята политика по управление на качеството, околната среда, здравето и безопасност при работа, която се огласява, осъзнава, прилага и поддържа от всички служители  и работници във фирмата.

Политиката по управление на „Кента“АД е насочена към коректно обслужване и удовлетворяване очакванията на клиентите при извършване на автобусни превози, ремонт и поддръжка на МПС, прегледи за проверка на техническото състояние на МПС.