Клиенти на „КЕНТА“ АД през годините са:

  • Столичен автотранспорт ЕАД
  • Столичен електротранспорт ЕАД
  • Министерство на народната отбрана
  • Десетки транспортни фирми в РБългария
  • Фирми за разделно събиране на отпадъци от опаковки