КЕНТА АД

2016

Основна дейност към настоящият момент

Основната дейност на фирма „Кента“ понастоящем  е производството на пълната гама контейнери за разделно събиране на отпадъци, автобусни превози и производство на детайли от стъклопласт за автобуси, тролейбуси и трамваи.

Във фирмата се извършват годишни и периодични технически прегледи на моторни превозни средства.

Понастоящем “КЕНТА”АД се управлява от изпълнителния директор Цанко Наумов.

2010

Започва работата по основен ремонт на тролуйбусите на гр.София и производството на мултилифтконтейнери

От 2010 година в КЕНТА АД се усвои основния ремонт на тролейбуси и производството на цялата гама от мултилифтконтейнери. По настоящем  завода е разположен на площ от 148000 м2. Състои се от 5 производствени цеха, заемащи общо 38000 м2, много помещения с технологично предназначение, складови площи и 7 етажна административна сграда.

1993

Създадено акционерно дружество „Кента“

През 1993 година е създадено акционерно дружество „Кента“, с 988 физически и 2 юридически лица с едностепенна форма на управление. От тогава стават известни автобусите със запазена до 2022 година марка "КЕНТА". Автобусите с марка "КЕНТА" печелят 3 златни медала на Пловдивски технически панаир в периода до новото хилядолетие.

1986

„Кента“ започва производството на собствени автобуси

През 1986 година в „Кента“ започва производството на собствени автобуси, чиято каросерия е базирана на различни модели „Чавдар“, които се отличават с напълно актуален и специфичен дизайн. За директор е назначен Цанко Наумов.

1965

Предприятието започва и ремонт на различни видове и марки автобуси

През 1965 година в предприятието започва и основен ремонт на различни видове и марки автобуси, като освен това там се изработват и метални контейнери за железопътния транспорт.

1962

Създаване на авторемонтния завод „Кента“

През 1962 година в гр.Омуртаг е създаден най-големият в РБългария авторемонтен завод „Арсо Овчаров“ с основна дейност – ремонт и поддържане на чехословашките камиони „Шкода“ и „Прага“, и производство на товарни ремаркета.