“КЕНТА” АД извършва автобусни превози по републиканска, областна и общинска транспортни схеми. Главно фирмата обслужва общинските транспортни схеми на Община Омуртаг и Антоново. Фирмата притежава десетгодишен лиценз за извършване на международни превози.